Kuntapäättäjän on osattava tunnistaa tosiasiat

Anni Laihanen
19.10.2012

Taipalsaaren Kokoomus ry:n puheenjohtaja Leo Peuhan kirjoitus

Taipalsaarella pari oppositiopuoluetta sekä paikallinen sitoutumattomien ryhmä vaalilauseissaan julistavat, että Taipalsaaren itsenäisyyttä on puolustettava hamaan tulevaisuuteen saakka.  Onko kunnan itsenäisyys sellainen itseisarvo, joka pitää säilyttää hinnalla millä hyvänsä?  Taipalsaaren taloudellinen menestys lepää hyvin pitkälle verotulojen ja valtionosuuksien varassa.  Suurin osa verotuloista tulee kunnan ulkopuolella töissä käyviltä. Tällä hetkellä taloudellisesti näyttää menevän hyvin.  Taustalla kuitenkin häämöttää jatkuvasti kasvava velka Eksoten alijäämäisten tulosten vuoksi, jotka ovat aiheutuneet ja aiheutuvat omistajakuntien kitsaasta rahoituksesta.    Vuonna 2013 ja sen jälkeen Taipalsaaren maksuosuus on ihan jotakin muuta kuin nykyinen n. 11 miljoonaa euroa. 

Jos vähänkin seuraa julkisen hallinnon talouden kehityssuuntia sekä huoltosuhteen kehitystä tulevaisuudessa, niin huomaa, että todella suuret rakennemuutokset ovat tarpeellisia toteuttaa lähiaikoina, jotta niiden vaikutukset eivät jää liian myöhäisiksi.  Muutoksien tarpeellisuus perustuu yksinkertaisesti siihen, että suuret ikäluokat siirtyvät pois työelämästä ja työelämään tulee entistä vähemmän ihmisiä.  Palvelujen tarvitsijoiden määrä lisääntyy, kun taas vastaavasti palveluiden tuottajien määrä vähenee.  Markkinataloudesta ja sen heilahteluista riippuvainen julkishallinnon talous ei kestä jatkuvaa velanottoa, joten niin valtion kuin kuntienkin menoja ja kustannuksia on karsittava. Jotta voimme säilyttää hyvinvointivaltioon kuuluvat sekä kunnan järjestettäväksi säädetyt lähipalvelut tulevaisuudessa, niin todella radikaaleja rakenneratkaisuja on tehtävä lähiaikoina.  Näihin kuuluvat valmistelevana työnä erilaiset kuntaliitoselvitykset sekä palvelujen tuottamistavat ja myös mahdolliset kuntaliitokset, vaikka niillä tuntuu ikävä kaiku pienten kuntien asukkaiden ja tulevien päättäjien keskuudessa olevan. 

Hallintoa on kevennettävä, jotta tekeviä käsiä saadaan sinne, missä niitä tarvitaan.  Vahva peruskunta pystyy järjestämään ja tuottamaan lakisääteiset sekä muutkin palvelut ilman erillisiä, suuria, monisäikeisiä ja luottamusta hiertäviä hallintorakenteita, joita nykyisin esiintyy erilaisissa kuntayhtymissä.  Tulevat kuntien päättäjät joutuvat vuorenvarmasti näiden asioiden kanssa askaroimaan ja niistä päätöksiä tekemään, vaikka se tuntuisi kuinka ikävältä tahansa.  Päätöksentekijälle on eduksi, jos hänellä on laajempi ”kartta” hallussaan kuin vain oman kunnan.  Se auttaa selviytymään huomisen haasteissa ja turvaamaan turvallisen tulevaisuuden nykyisen kunnan asukkaille.

Leo Peuha

Kunnallisvaaliehdokas 

Taipalsaari

Kokoomus