Näitä pidämme tärkeinä

 

Talous

Taipalsaaren kunnan talous on pidettävä vakaana. Teemme investointeja, joilla turvataan kuntalaisten palvelut, kunnan elinvoimaisuus ja valoisa tulevaisuus. 

 

Koulutus

Turvaamme pitkäjänteisesti parhaat mahdolliset edellytykset taipalsaarelaisten lasten ja nuorten tasapainoiselle kehitykselle ja oppimiselle.  Se onnistuu panostamalla laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Koulutusta uudistetaan laatu edellä, opettajien täydennyskoulutus on tärkeää. Jokaiselle lapselle ja nuorelle tulee taata turvallinen koulutie ja katkeamaton opinpolku, joka alkaa jo varhaiskasvatuksesta. Pyrkimys kohti maksutonta varhaiskasvatusta (20 h/vko). Jokaiselle lapselle tulisi tarjota vähintään yksi harrastus.

 

Kulttuuri 

Pidetään huoli monipuolisesta, saavutettavasta ja laadukkaasta kulttuuripalveluiden tarjonnasta.

 

Elinkeinotoiminta

Yrittäjien toimintaedellytykset on turvattava ja vahvistettava omintakeista taipalsaarelaista yritystoimintaa.

 

Kaavoitus ja tontit

Tuleviin tonttitarpeisiin on varauduttava hyvällä strategisella maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelulla yhdessä maanomistajien kanssa.

 

Asukkaat

Haluamme kuunnella ihmisiä ja keskustella asioista yhdessä avoimesti. Huolehdimme asukkaidemme perusturvasta ja – palveluista. Luomme taipalsaarelaisille hyvinvointia ikään katsomatta.

 

Ympäristö

Rakennamme ainutlaatuista elinympäristöämme viihtyisäksi ja turvalliseksi. 

Pappilanniemen kaava-alueen tonteista on myyty osa ja alueella on tehty lisämaan hankintaa seurakunnalta. Tonttimarkkinointia pitää lisätä ja rakentajia palvella mahdollisimman hyvin. On tärkeää ajallaan rakentaa myös alueelle suunnitellut kevyen liikenteen virkistysreitit kuntoon.
Liikenneturvallisuuden parantamiseksi on vielä paljon tehtävää. Toijan tien parantaminen, Jauhialan ja Vehkataipaleen pyörätiet ja tieyhteydet Puolustusvoimien harjoitusalueelle odottavat vuoroaan.
Pien-Saimaan puhtaus on yhteinen asiamme.
Vanhaan kunnantupaan yritetään saada toimintaa, mutta kauanko voimme odottaa? Ei ole kenenkään etu, että se rapistuu niille sijoilleen. Kunnostammeko vai rakennammeko tilalle jotain muuta?