Luottamus punnitaan myös vaalien jälkeen

Anni Laihanen
26.10.2012

Anni Laihasen mielipidekirjoitus Länsi-Saimaan Sanomissa 26.10.2012

Kuntavaalit ovat kansalaisen tärkeimmät vaalit. Niissä valitaan päättäjät päättämään lähiympäristön asioista, palveluiden järjestämisen suuntaviivoista ja investointien tärkeysjärjestyksestä. Kunta on ihmisen elinympäristön perusyksikkö. Asioita pitää kuitenkin kyetä tarkastelemaan eri tasoilta.

Mikä on merkityksellistä yksittäisen ihmisen, lapsen, työikäisen ja vanhuksen näkökulmasta? Mikä on kunnan kokonaisedun, mikä laajemman alueen ja valtion kannalta olennaista? Miten eri näkökulmat nivotaan yhteen?

Yhteisen näkemyksen luominen ja tulevaisuutta rakentaviin toimenpiteisiin sitoutuminen vaatii kaikilta valtuutetuilta yhteistyökykyä. Vaikka luottamuksella tarkoitetaankin valittavaan henkilöön kohdistuvaa luottamusta ja hänen luotettavuuttaan, on valtuutettujen keskinäisellä luottamuksella myös tärkeä merkitys.

Tarvitaan yhteistä uskoa tulevaisuuteen ja tahtoa tehdä asioita paremmin. Tarvitaan myös kriittisyyttä, mutta rakentavasti ja asioita eteenpäin vieden. Joskus omista tavoitteistaan joutuu joustamaan. Viisas ei käytä valtaansa toisten alistamiseen ja hyödyntämiseen vaan etsii ratkaisuja, joista kaikki voivat jollain tavalla hyötyä.

Kannustan tulevia kunnanhallituksia ja valtuustoja myös enemmän ylikunnalliseen pohdiskeluun yhteisissä seminaareissa. Kuntayhteistyö ei saisi olla vain johtotroikan eli kunnanjohtajan sekä hallituksen ja valtuuston ykköspuheenjohtajien tehtävänä ja yksinomaisena oikeutena. Hallitusten ja valtuustojen jäsenten tulisi verkostoitua enemmän ja keskustella esimerkiksi kuntien yhdessä järjestämien palvelujen tulevaisuudesta nykyistä laajemmissa kokoonpanoissa.

Maakunnan väestöennuste on laskeva ja vanheneva. Tarvitsemme maakunnan ulkopuolelta uusia yrityksiä ja niiden työntekijöitä perheineen veronmaksajiksi ja vireyden luojiksi.  Kuntien ei pidä kilpailla keskenään, sillä maakunnan sisäinen muuttoliike ei kasvata kokonaisuutta.

Vain yhdessä olemme vahvempia valtakunnan, jopa globaalin tason kilpailussa. Kilpailukyvyn sijaan on vieläpä ryhdyttävä miettimään yhteistä kilpailuetuamme. Missä me eteläkarjalaiset voimme yhdessä olla ylivoimaisia, jopa maailman parhaita, ainutlaatuisia? Miksi täällä kannattaa pysyä, miksi tänne kannattaa tulla?

Näitä kysymyksiä on pohdittava tulevalla valtuustokaudella hyvässä yhteistyössä, toisiimme ja tulevaisuuteen luottaen. Seudun, alueen ja maakunnan edut ovat yhteisiä, olipa kuntia Etelä-Karjalassa tulevaisuudessa yksi, kaksi tai useampia.

Anni Laihanen, kuntavaaliehdokas (Kok), Taipalsaari